Početna Arhiva  

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Svjetski dan nepušenja 2008.: Mladi bez duhanskog dima

Duhan je vodeći preventabilni uzrok smrti u svijetu. To je jedini legalni proizvod široke potrošnje koji ubija trećinu do polovinu svojih korisnika. Pušači prosječno umiru 15 godina prerano. U svijetu ima oko 1.8 milijardi mladih ljudi (10-24 godine), od čega je više od 85% u zemljama u razvoju. Upravo su oni ciljna skupina za duhansku industriju koja želi privući nove, mlade korisnike, te na taj način ugrožava zdravlje značajnog dijela mladih. Nikotin je tvar koja stvara jaku ovisnost, a eksperimentiranje djece i adolescenata može lako dovesti do doživotne ovisnosti o duhanu.

Općenito, većina pušača započinje pušiti prije 18-te godine, a skoro četvrtina njih počinje pušiti prije 10 godine života. Što su djeca mlađa kod započinjanja pušenja, veća je vjerojatnost da će postati redoviti pušači, odnosno, manja je vjerojatnost da će prestati pušiti. Izloženost direktnom ili indirektnom reklamiranju duhana, zajedno s promidžbenim strategijama duhanske industrije, vodi do povećanja eksperimentiranja mladih s duhanom. Industrija duhana troši milijarde dolara godišnje u promidžbene svrhe.

Kao odgovor na ovu prijetnju mladima, kampanja za Svjetski dan nepušenja ima slijedeću glavnu poruku:

Jedan od najučinkovitijih načina na koji zemlje mogu zaštititi svoje mlade ljude od eksperimentiranja i započinjanja pušenja, te stvaranja novih redovitih pušača, je zabrana svih oblika direktnog ili indirektnog reklamiranja duhana, uključujući promociju duhanskih proizvoda i sponzorstvo duhanske industrije bilo kakvih aktivnosti ili događanja.

Kampanja za potpunu zabranu reklamiranja i promocije duhanskih proizvoda i sponzorstvo duhanske industrije je potrebna jer:

  • oko polovica sve djece u svijetu živi u zemljama koje ne zabranjuju prodaju duhana djeci
  • jedino potpuna i sveobuhvatna zabrana može biti učinkovita u reduciranju potrošnje duhana
  • studije pojedinih zemalja su pokazale smanjenje potrošnje duhana do 16% nakon zabrane reklamiranja duhanskih proizvoda
  • obzirom da se reklamiranje okreće alternativnim medijima, djelomične zabrane imaju mali ili nikakav učinak

Direktno i indirektno reklamiranje provodi se na brojne načine: putem televizije, radija, interneta, časopisa, plakata, direktnom poštom, kuponima, sponzorstvom sportskih događanja, sponzorstvom specijalnih događanja na mjestima popularnim za mlade, kao što su klubovi, kafići...


Preveli i uredili:

Senka Samardžić, dr. med, specijalist javnog zdravstva

Martina Polčić,VMS