Početna Arhiva  

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Kontakti

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
F. Krežme 1
31 000 Osijek

Ravnateljstvo

tel. 031 225 700
telefax 031 206 870
e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

tel.:
031 225 796
031 225 795
031 225 790

Služba za računovodstvo i financijske poslove

Voditelj Službe tel.: 031 225 740

tel.:
031 225 742
031 225 793

Služba za nabavu

Voditelj službe: Dijana Borojević, dipl.oec.
tel: 031/225-745
e-mail: Dijana.Borojevic@zzjzosijek.hr

Referent nabave: Davorka Šalavarda, oec.
tel: 031/225-744
e-mail: Davorka.Salavarda@zzjzosijek.hr

Služba za epidemiologiju

Osijek, F. Krežme 1

Voditelj Službe tel.: 031 225 710
Glavni tehničar Službe tel.: 031 225 719
Tehničari tel.: 031 225 711

Antirabična stanica tel.: 031 225 712
Ambulanta za sanitarni pregled tel.: 031 225 713
Sanitarni pregledi (prijem) tel.: 031 225 716

Đakovo

tel.: 031 815 100
fax.: 031 822 406

Donji Miholjac

tel.: 031 632 952

Valpovo

tel.031 663 006
fax. 031 665 107

Našice

tel. 031 617 691
fax. 031 613 826

Beli Manastir

tel. 031 705 175
fax. 031 791 111

Služba za mikrobiologiju

Voditelj Službe tel.: 031 225 770

Prijemna ambulanta tel.: 031 225 771

Laboratorij za tuberkulozu tel.: 031 225 763
Laboratorij za serološku dijagnostiku tel.: 031 225 764
Laboratorij za dijagnostiku urinarnih bolesti tel.: 031 225 767
Laboratorij za dijagnostiku crijevnih i parazitoloških bolesti tel.: 031 225 768

 

Služba za zdravstvenu ekologiju


Voditelj Službe tel.: 031 225 780
Glavni tehničar Službe tel.: 031 225 778

Laboratorij za ispitivanje mikrobiološkog zagađenjahrane i predmeta opće uporabe tel.: 031 225 784
Laboratorij za ispitivanje pitkih voda tel.: 031 225 787
Laboratorij za ispitivanje površinskih i otpadnih voda tel.: 031 225 787
Laboratorij za ispitivanje zraka tel.: 031 225 779
Laboratorij za ispitivanje anorganskih polutanata u hrani i predmetima opće uporabe tel.: 031 225 783
Laboratorij za ispitivanje organskih polutanata u hrani i predmetima opće uporabe tel.: 031 225 788
Laboratorij za ispitivanje kvalitete hrane tel.: 031 225 782

Služba za školsku medicinu

ZZJZ Osječko-baranjske županije, F. Krežme 1

Voditelj Službe tel.: 031 225 755
Glavna sestra Službe tel.: 031 225 751, 031 225 752

Dom zdravlja Osijek

031 225 390
031 225 314
031 225 399

Đakovo

tel. 031 815 118

Belišće

tel.: 031 665 106

Našice

tel.: 031 615 681
fax.: 031 617 691

Beli Manastir

tel.: 031 705 173

Služba za socijalnu medicinu

Voditelj Službe tel.: 031 225 731
Odjel za zdravstvenu statistiku i informatiku tel.: 031 225 730, 225 747
Odjel za zdravstveni odgoj tel.: 031 225 733, 225 730

Služba za dezinfekciju dezinsekciju i deratizaciju

Voditelj Službe tel.: 031 225 720

Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti

Adresa: Lj. Posavskog 2
tel.: 031 304 253
fax.: 031 304 238
031 304 237
031 304 455

Centar za HIV testiranje i savjetovanje

Radno vrijeme: uto i čet od 15 do 18 sati
tel.: 031 225 711 i 099 225 77 00

Antirabična stanica

Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti

Centar za dobrovoljno HIV testiranje i savjetovanje