Početna Arhiva  

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Svjetski dan bubrega 2009: Čudesni bubrezi!

 

Svjetski dan bubrega

Svjetski dan bubrega - 12. ožujak obilježava se kao dio globalne javnozdravstvene akcije kojom se želi upozoriti javnost na nagli porast broja bubrežnih bolesnika u svijetu.

Cilj je podizanje svijesti o važnosti bubrega, organa koji ima ključnu ulogu u održavanju života, te širenje spoznaje o tome da su bubrežne bolesti česte, mogu biti opasne, ali i izlječive.

Oko 1,5 milijun ljudi u svijetu živi zahvaljujući umjetnom nadomještanju bubrežne funkcije, odnosno dijalizi, a na presađivanje bubrega u prosjeku se čeka oko sedam godina. U Hrvatskoj trenutno na umjetnom nadomještanju bubrežne funkcije (dijalizi) ima oko 4.000 kroničnih bubrežnih bolesnika. Dijaliza je dostupna svim bolesnicima, a koristi se suvremena tehnologija hemodijalize i peritonejske dijalize. Posljednjih 6 godina, zahvaljujući izuzetnom osobnom zalaganju, stručnom znanju i organizacijskim vještinama, nefrolozi, urolozi, anesteziolozi, neurolozi i biokemičari, uz potporu javnih glasila uspjeli su bitno podići svijest o potrebi darivanja organa i unaprijediti transplantacijsku medicinu, a na prvom mjestu transplantaciju bubrega. 2007. godine Hrvatska je postala redoviti član Eurotransplanta. Cilj je liječenje, ali i sprečavanje nastanka bubrežnih bolesti.

Kronična bubrežna bolest može se otkriti na dva jednostavna i jeftina načina - mjerenjem bjelančevina u mokraći i određivanjem kreatinina u krvi. Otkrivanje bolesti u ranoj fazi, te pravodobno i odgovarajuće liječenje, kao što je smanjenje krvnog tlaka, regulacija šećera u krvi, liječenje anemije i koštane bolesti, povećat će kvalitetu života bolesnika.

Bolesti bubrega su povezana sa srčanim, žilnim i zaraznim bolestima. Zbog povezanosti sa sve učestalijom šećernom bolesti i visokim krvnim tlakom, odnosno bolestima srca i krvnih žila, predviđa se da će do 2015. godine u svijetu prijevremeno umrijeti oko 36 milijuna ljudi. Usprkos činjenici da se radi o opasnoj i podmukloj bolesti, čak ni u najrazvijenijim zemljama svijeta stanovnici nisu dovoljno obaviješteni o prirodi bolesti, a u nekim dijelovima svijeta i do 90% kroničnih bolesti bubrega ostaje neprepoznato ili se to učini u vrlo napredovalom stadiju. To je moguće jer manje od 5% opće populacija zna anatomski smještaj i ulogu svojih bubrega.

Zbog toga je tema ovogodišnjeg Svjetskog dana bubrega - Čudesni bubrezi!

Jedan od prvih koraka u razvijanju svijesti pojedinca i društva o važnosti bubrega je saznanje o njegovoj građi i funkciji, mehanizmima, načinima ranog prepoznavanja, sprječavanju i liječenju bolesti. Cilj Svjetskog dana bubrega je da osnaži i ujedini zdravstvene djelatnike, širu javnost i vladina tijela, sa svrhom unapređivanja programa ranog otkrivanja kroničnih bubrežnih bolesti i boljeg liječenja milijuna ljudi.

Materijal pripremljen uz korištenje izvora:

  1. http://www.svjetskidanbubrega.org/
  2. http://www.worldkidneyday.org/
  3. http://www.plivazdravlje.hr/?section=home&cat=p&id=23537&show=1
  4. http://www.vasezdravlje.com/obavijesti/opsirnije/309/

Priredila:

Martina Polčić, VMS