Početna Arhiva  

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Dan narcisa

15. 3. na Trgu Pape Ivana Pavla II u 10 sati održana je humanitarna akcija Dana narcisa. Sredstva prikupljena ovom akcijom namijenjena su promicanju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Diljeni su edukativni materijali o ovoj bolesti od koje svake godine u Hrvatskoj oboli oko 2300 raka dojke, a umre preko 800 žena.